top of page
 • 什麼是乳香, 沒藥?"
  乳香係源自於一種名叫 Boswellia Sacra 既樹木, 削下一片樹皮後會流出帶香氣樹脂, 待樹脂成熟凝固後就變成乳香, 中間全無人工加工過程. Boswellia Sacra 生長於也門, 阿曼, 及索馬利亞, 當中以位於古代Spice Route 既阿曼為最大出產國, 並以其高品質及嚴謹樹木保育及管理而聞名. 乳香加熱後會散發出好香好自然既香氣, 氣味帶甜, 沒藥與乳香相似, 樹木學名為 Commiphora Myrrha, 加熱後香味帶神秘感, 非常有趣. 乳香和沒藥有接近5000年歷史, 係古埃及以及聖經中都有記載, 係一種非常古老既物料.
 • 適合家中小孩和毛孩嗎?
  乳香和沒藥都屬於全天然物料, 比精油還要温和, 如本身比較容易敏感, 或有過敏症, 建議先咨詢醫生專業意見才考慮使用, 記緊要安全使用呀~
 • 怎樣燃燒?
  1.電香薰爐如果有240度或以上 2. 用蠟燭於底下加熱 3. 用炭餅加熱 小提示: 切勿將乳香與燃燒中炭餅直接接觸, 避免直接燒焦乳香粒. 乳香太大粒可切細, 會較容易燒 無論用什麼方法, 千萬不要留下火種, 特別係仍然燃燒中的炭粒, 要特別小心. 小店主有一次看見炭餅外表化灰, 以為炭燒完了, 原來裡面仍然燃燒中. 最好確認方法直接整散炭灰, 確保沒有留下火種. 邀請您follow Facebook @alchemistfrankincense 及 Instagram "alchemist_frankincense", 當中分享了很多自己燒乳香既片段.
 • 功效:
  — 淨化空間。 — 鎮靜心神,適合靜修,冥想。 — 改善情緒,放鬆心情。
 • 每次燒幾多??
  視乎想要有幾香, 每次差不多一粒手指頭大小, 如果當日心情唔好小店主會重手少少...
 • 10g 有幾多?
  10G 50G, 100G 係兩包.
 • 寄順豐站和智能櫃可以嗎?
  可以~ 過$500 包郵呀!
 • 郵寄地址 Postal Code 是怎麼一回事??
  直接打00000 就可以了. 網頁設計唔比我整走佢..onz
bottom of page